KADECI HTS W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W RZĄSCE

15 marca 2017 roku 16 kadetów z klas wojskowych ZSZ HTS gościło w Jednostce Wojskowej w Rząsce w 5. batalionie dowodzenia. Przygotowali się do zawodów współzawodnictwa klas mundurowych o puchar dowódcy 5. batalionu dowodzenia, które zostaną rozegrane w kwietniu br.

Ćwiczono pierwszą pomoc – pozycję bezpieczną oraz resuscytację krążeniowo-oddechową. Poznano także zasady uzbrajania granatów (zaczepny RG-42 i obronny F-1). Każdy z kadetów wykonał także 4 serie rzutów granatami z postawy stojącej, klęczącej oraz leżącej.