PRAKTYCZNA NAUKA TERENOZNAWSTWA KADETÓW HTS

Trzecia część nauki terenoznawstwa odbyła się w formie ćwiczeń w terenie wokół budynku szkoły na os. Złotej Jesieni. 14 marca 2017 roku kadeci klas wojskowych podczas marszobiegu w zespołach 2-osobowych wyszukiwali punkty zaznaczone na mapie.

Sami kadeci zaznaczali punkty w terenie i na mapie do odnalezienia przez kolegów z innych zespołów. Następnie prowadzący podawał punkt azymutu magnetycznego (inny dla każdego ucznia), a kadet - za pomocą busoli - wskazywał podany przez prowadzącego cel (punkt) odpowiadający danemu azymutowi. Zajęcia przeprowadzono we współpracy z Instruktorem ZHP.