OBCHODY 75. ROCZNICY PRZEMIANOWANIA ZWZ W ARMIĘ KRAJOWĄ

14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przemianowany w Armię Krajową. W związku z 75. rocznicą tego wydarzenia odbyły się w Krakowie uroczyste obchody, w których uczestniczyli uczniowie klas wojskowych z naszej szkoły.

We wtorek 14 lutego odbyła się Msza św. w kościele garnizonowym św. Agnieszki, uroczystość oficjalna w miejscu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pomnika Armii Krajowej oraz spotkanie okolicznościowe w Muzeum AK.

Uroczystość w miejscu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Pomnika Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim prowadził dr Piotr Kurek - członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odbyła się ona z udziałem asysty Wojska Polskiego, obecni byli Kombatanci, harcerze oraz przedstawiciele szkół. Uczniowie klas I i II LO ZS HTS nieśli sztandar Światowego Związku AK oraz szkolny proporzec. Złożyli również pamiątkowy znicz obok miejsca wmurowania kamienia węgielnego.

Na uroczystość zapraszali:

prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego

dr Marek Lasota, Dyrektor Muzeum AK w Krakowie

mjr adw. Ryszard Brodowski, Prezes Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK