NAUKA TERENOZNAWSTWA W HTS

28 lutego 2017 roku kadeci z klasy I La Liceum Ogólnokształcącego oraz grupa wybranych kadetów z innych klas mundurowych ZSZ HTS – przygotowujących się do zawodów w Turnieju Klas Mundurowych i we Współzawodnictwie Klas Mundurowych – uczyli się podstaw terenoznawstwa.

Poznawano mapy, plany, szkice terenu, sposoby i metody ich czytania oraz sporządzania. Poznano budowę i sposób działania kompasu i busoli, ćwiczono  umiejętność ich obsługi (wyznaczania azymutu i kierunków świata), orientowanie mapy. Ćwiczono także na terenach wokół szkoły sztukę orientacji w terenie, znaki patrolowe. Pierwsza część zajęć odbyła się w sali lekcyjnej, druga w terenie – na pobliskim osiedlu Złotej Jesieni. Zajęcia przeprowadzono we współpracy z Instruktorem ZHP.

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17