AKCJA POMOCOWA "KRESY"

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" w Krakowie organizuje zbiórkę:

- artykułów żywnościowych; 

- słodyczy;

- pomocy oraz przyborów szkolnych (plecaków, piórników, zeszytów, farb, pisaków, kredek etc.);  

- zabawek i gier edukacyjnych;

- płyt CD i DVD;

- środków czystości;

- nowej odzieży etc.

Uzyskane w ten sposób dary zostaną przekazane szkołom, w których uczą się dzieci pochodzące z polskich rodzin, placówkom oświatowym i opiekuńczym i parafiom katolickim na Wschodzie. Taka pomoc jest formą pamięci ze strony naszego społeczeństwa o Polakach żyjących poza polską granicą, a podtrzymujących polski język, kulturę i zwyczaje swych przodków na dawnych polskich Kresach.

WEŹ UDZIAŁ W ZBIÓRCE DARÓW DLA POLAKÓW ŻYJĄCYCH NA WSCHODZIE, WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI POMOCY DLA ŚRODOWISKA POLAKÓW NA UKRAINIE (STARYM SAMBORZE, DROHOBYCZU, TARNOPOLU, ZBARAŻU I CZOTRKOWIE) I LITWIE (MAŁE POLSKIE SZKOŁY W OKOLICACH WILNA)

Zbiórka w Zespole Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie będzie prowadzona do 21.11.2016 r. Wszelkie informacje są dostępne u organizatorów akcji: mgr Ryszardy Szybowskiej (s. 310), mgr Wiktorii Mizi (biblioteka), mgr Marty Ciepieli (s.321).