WOLONTARIAT ALTERNATYWĄ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

„Wolontariat alternatywą spędzania wolnego czasu” - pod tym hasłem 24 października odbyła się kolejna 6. edycja wykładów dla uczniów klas pierwszych z technikum, liceum oaz szkoły zawodowej, na temat działalności szkolnego wolontariatu. W wykładzie szczególny nacisk położono na uświadomienie dlaczego warto być wolontariuszem. Podkreślano takie wartości jak: sens bezinteresownej pomocy innym, rozwijanie posiadanych umiejętności, a także ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu. Prowadząca zajęcia opiekunka Klubu Wolontariatu, argumentując rolę i znaczenie wolontariatu pokazała, iż ta forma działalności to możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia, jak również jest dobrym przygotowaniem do podjęcia przyszłej pracy oraz nawiązywania nowych kontaktów.

Uczniowie z uwagą wysłuchali wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną i z widocznym skupieniem rozważali swój ewentualny udział w planowanych inicjatywach proponowanych w harmonogramie działań. Pod koniec prelekcji, w anonimowej ankiecie na temat „Roli wolontariatu w życiu młodego człowieka”, uczniowie mogli nie tylko przedstawić swoje poglądy na temat uniwersalnych wartości, jakie skupia w sobie wolontariat, ale też zaprezentować swoje wizje i oczekiwania dotyczące akcji proponowanych w szkole i poza szkołą.

Drodzy Uczniowie klas pierwszych oraz wyższych - zapraszamy i czekamy na Was oraz na Wasze działania w ramach wolontariatu !!!

Organizatorki akcji informacyjnej: p.Marta Matuszczak i p.Marta Ciepiela

Tekst: p.Ewa Dybaś