NAGRODZENI UCZNIOWIE W RAMACH "FESTIWALU KSIĄŻKI"

Podczas uroczystego pożegnania klas maturalnych 29. kwietnia 2016 r. miało miejsce wręczenie nagród zwycięzcom quizów zorganizowanych w ramach "Festiwalu Książki". Gratulujemy Łukaszowi R. z klasy IV TA za osiągnięcie najlepszego wyniku oraz Karolinie D. i Agacie Ż. z klasy III LA za zdobyte wyróżnienia.

Pragniemy przypomnieć, że 21. kwietnia 2016 r. w ramach Dnia Otwartego Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie odbyła się w bibliotece impreza o charakterze kulturalnym, zorganizowana dla gimnazjalistów oraz całej społeczności szkolnej. Podczas "Festiwalu Książki" można było m. in. wziąć udział w licznych quizach i konkursach, zaangażować się w akcję "wymiany książek", otrzymać słodkości opatrzone naszą okolicznościową pieczątką. Ponadto dla gimnazjalistów zainteresowanych tematyką militarną czekały drobne upominki dotyczące działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w postaci kalendarzyków, zakładek oraz plakatów.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim przybyłym uczestnikom, laureatom quizów oraz osobom zaangażowanym przy organizacji "Festiwalu Książki"!
W.M.