PODZIĘKOWANIA DLA ABITURIENTÓW

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

Drodzy Abiturienci - Wolontariusze i Krwiodawcy Zespołu Szkół Zawodowych HTS !

Niedawno skończyliście naszą szkołę. Wiedza, jaką wynieśliście stąd, ma Wam pomóc w podnoszeniu Waszych kwalifikacji zawodowych. Mamy nadzieję, że tak się stanie.

Dla nas i dla tych, którym pomagaliście uczestnicząc w działaniach prospołecznych jesteście bardzo wyjątkowymi ludźmi, którzy w sposób dojrzały postrzegacie życie. W pełni rozumiecie sens i potrzebę Waszej misji społecznej, jaką jest Wolontariat. Dajecie potrzebującym cząstkę samego siebie, a to jest największy dar, którego nie można kupić w sklepie lub zamówić przez internet.

Współczesny świat otacza wszechobecna komercja. Wy natomiast potraficie bezinteresownie i z dużym zaangażowaniem pomagać innym, brać udział w zbiórkach żywności, wspierać akcje pomocowe, być krwiodawcami. Jesteście wzorem do naśladowania nie tylko dla Waszych koleżanek i kolegów, ale i dla całej społeczności.

Drodzy Wolontariusze, życzymy Wam jak najwięcej zdrowia i szczęścia. Niech Wasze dalsze działania na polu wolontarystycznym dostarczają Wam jak najwięcej wewnętrznej satysfakcji, a radość tych, którym pomagacie niech motywuje Was do dalszego działania.

Dziękujemy za Waszą dobroć i szlachetną postawę !

M.M.