DOBRY ZAWÓD - PEWNA PRACA!

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016/17 w naszej szkole na kierunku

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH

będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu: użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewania metali.

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

•    obsługiwał maszyny i urządzenia odlewnicze w odlewniach i hutach, takie jak przenośniki form, stacje przerobu mas formierskich i rdzeniowych, suszarnie rdzeni, maszyny formierskie i rdzeniarskie.

•    wykonywał prace związane z przygotowaniem wsadu do pieca odlewniczego.

•    przygotowywał maszyny i urządzenia odlewnicze do procesu produkcyjnego

•    uczestniczył w przeglądach, remontach i usuwaniu awarii maszyn i urządzeń odlewniczych.

W związku z naborem na powyższy kierunek Firmy: Metalodlew SA oraz Krakodlew SA gwarantują uczniom możliwość odbywania praktyk w czasie trwania nauki, a po jej zakończeniu dla najlepszych uczniów, którzy zdobędą potrzebne uprawnienia, możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, profesjonalne szkolenia oraz stabilność zatrudnienia.

Dla zainteresowanych podjęciem kształcenia na wyżej wymieniony kierunek umożliwiamy zwiedzanie odlewni i oglądnięcie stanowisk pracy.

Absolwent w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych może kontynuować naukę w 2-letnim Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym funkcjonującym w naszej szkole.

Uzyskane kwalifikacje na kierunku operator maszyn i urządzeń odlewniczych:

M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów oraz
M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali