WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W WIELKANOCNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI !

11 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zorganizowanej przez Banki Żywności akcji "Wielkanocna Zbiórka Żywności" pełniąc dyżury w marketach. Organizatorzy akcji serdecznie im dziękują.

W ramach akcji każdy mógł pomóc najbardziej potrzebującym. Wystarczyło kupić kilka dodatkowych produktów i przy wyjściu przekazać je wolontariuszom. Nasi wolontariusze:

Auchan M1 AL. POKOJU
 
10:00 - 13:00 13:00 - 16:00
imię i nazwisko kl. imię i nazwisko kl.
Zuzanna Krupińska II La Bartłomiej Przechera II Tb
Patrycja Nowak II La Kacper Jaworski II Tb
Alicja Łuźniak II La Jakub Wierzbiński II Tb
Paweł Binkiewicz III Tb Rafał Kaleta II Tb
Patryk Kustosz III Tb    
KAUFLAND OS. KOMBATANTÓW 16a
 
10:00 - 13:00 13:00 - 16:00
imię i nazwisko kl. imię i nazwisko kl.
Bartosz Korejba IIITb Łukasz Dyjasek IVTa
Artur Gąsior IIITb Łukasz Rysiewicz IVTa
Mateusz Marzec IIITb    


Tegoroczna Wielkanocna Zbiórka Żywności odbyła się w dniach 11-13 marca w 280 miejscowościach w całej Polsce. Wzięło w niej udział blisko 25 tysięcy wolontariuszy, którzy odbierai produkty od darczyńców przy kasach 2 tysięcy sklepów.

Celem zbiórki, jak co roku, było zapewnienie spokojnej i godnej Wielkanocy najbardziej potrzebującym. Żywność trafi najpierw do magazynów Banków Żywności, gdzie zostanie posortowana, zważona i policzona, a następnie przekazana lokalnym organizacjom społecznym: hospicjom, domom samotnej matki, schroniskom dla ofiar przemocy, noclegowniom dla bezdomnych, jadłodajniom dla ubogich, rodzinnym domom dziecka, świetlicom środowiskowym. Z pomocy żywnościowej na święta skorzystają również rodziny wielodzietne, osoby chore, samotnie wychowujące dzieci, bezdomne oraz żyjące w ubóstwie.

 

Organizator akcji w ZSZ HTS: Marta Matuszczak

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17