ZAPRASZAMY NA NOWE GRUDNIOWE WYSTAWY W BIBLIOTECE

Zapraszamy w grudniu 2015 r. do obejrzenia dwóch nowych wystaw w bibliotece Zespołu Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie.

Pierwsza ekspozycja poświęcona jest 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, który wszedł w życie w nocy z 12 na 13 XII 1981; został zatwierdzony przez I sekretarza KC PZPR i premiera generała Wojciecha Jaruzelskiego oraz ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych, a potwierdzony dekretem Rady Państwa przyjętym na posiedzeniu w nocy 13 XII. Uzasadnieniem dla tej decyzji miało być załamanie gospodarcze kraju, groźba anarchii, wojny domowej i przejęcia władzy przez „Solidarność” (od 1989 generał W. Jaruzelski podkreślał zagrożenie interwencją wojsk Układu Warszawskiego oraz naciski władz ZSRR); w rzeczywistości miał na celu obronę istniejącego systemu poprzez rozbicie i zlikwidowanie „Solidarności” jako wielkiej siły społecznej niezależnej od władzy komunistycznej.

Zachęcamy również do zapoznania się materiałami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, działalności „Solidarności” oraz transformacji ustrojowej zapoczątkowanej w latach 80-tych XX wieku. Do obejrzenia wystawy zachęca plakat IPN wywieszony w witrynie naszej biblioteki będący apelem o włączenie się 13 grudnia do ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej „Zapal Światło Wolności”, przedsięwzięcia, którego celem jest upamiętnienie ofiar stanu wojennego, tych które straciły życie, zostały internowane, uwięzione, które represjonowano, inwigilowano, wyrzucono z pracy, zmuszano do emigracji.

Druga ekspozycja poświęcona jest wydarzeniom kulturalnym Krakowa i Małopolski. Macie Państwo możliwość zapoznać się z aktualnymi repertuarami teatralnymi i kinowymi, kalendarzem imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, informacjami o aktualnych wystawach i nowościach wydawniczych.

W.M.

Stan wojenny w Polsce [online]. Protokół dostępu: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/stan-wojenny-w-Polsce;3978911.html [02.12.2015]
Zapal Światło Wolności [online]. Protokół dostępu: https://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/zapal-swiatlo-wolnosci [08.12.2015]„
Zapal Światło Wolności” – akcja społeczno-edukacyjna IPN [online]. Protokół dostępu: https://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/poznan/kampania-spoleczno-edukacyjna-ipn-ofiarom-stanu-wojennego.-zapal-swiatlo-wolnosci-poznan,-13-grudnia-2015 [08.12.2015]