SEANS EDUKACYJNY W KINIE W RAMACH "ZAINSTALUJ SIĘ"

1 grudnia odbył się seans edukacyjny w kinie, który rozpoczął kolejną edycję Programu Edukacyjnego ”ZainSTALuj się”. Dla uczniów klas technikum: II Ta, III Ta oraz III Tb o kierunkach: technik mechanik, technik mechatronik oraz technik informatyk; biorących w nim udział był to pierwszy kontakt z ArcelorMittal i szansa na bliższe poznanie jednego z najważniejszych pracodawców w regionie.

W trakcie spotkania uczniowie usłyszeli również kilka wskazówek dotyczących świadomego wyboru pracy zawodowej oraz rozwijania swoich mocnych stron.

Bardzo ciekawym okazała się projekcja filmu „Narodziny stali”, ukazującego proces produkcji stali w trójwymiarze.  Po obejrzeniu filmu uczniowie mogli też sprawdzić swoją wiedzę w quzie i wygrać nagrody.  Podczas spotkania był również wyświetlony film, który otrzymał wyróżnienie w konkursie filmowym "Stal na co dzień, stal wokół nas", a został wyreżyserowany przez naszych uczniów z klasy trzeciej technikum. Otrzymali oni również w trakcie spotkania nagrody rzeczowe.

Finałem wydarzeń był seans filmu z bieżącego repertuaru kina. Uczniowie oglądnęli film "Marsjanin".