"WOLONTARIAT ALTERNATYWĄ BYCIA POTRZEBNYM"

19 listopada 2015 (czwartek) odbyły się 45 minutowe prelekcje dla uczniów klas pierwszych na temat: "Wolontariat alternatywą bycia potrzebnym"

Bezinteresowność,  kreatywność i … uśmiech to najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać wolontariusz, przekonywała pani Marta Matuszczak – opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira na spotkaniu z uczniami klas pierwszych technikum, liceum i szkoły zasadniczej. W ramach prelekcji młodzież miała okazję dowiedzieć się, że wolontariat to przede wszystkim służenie drugiemu człowiekowi, wykorzystywanie własnych umiejętności i doświadczeń, ale także to satysfakcja i sprawdzenie samego siebie. Wolontariat daje możliwość nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, odkrywanie poczucia sensu pomocy drugiemu człowiekowi. Na wolontariuszu ciążą jednak pewne obowiązki, musi przede wszystkim przestrzegać kodeksu etycznego, być człowiekiem niezwykle odpowiedzialnym.

W dzisiejszej rzeczywistości wolontariat należy także postrzegać jeszcze w innym aspekcie. Działania prospołeczne brane są bowiem pod uwagę na rynku pracy, stąd duże znaczenie w trakcie jej poszukiwania ma fakt pojawienia się dodatkowej pozycji w CV – „byłem" lub "jestem wolontariuszem”.

Nasza szkoła od blisko 15-stu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Krakowie, którego celem jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem oraz okazjonalne zbiórki żywności przeznaczona dla ludzi ubogich i niedożywionych. Dlatego w drugiej część prelekcji pani Magdalena Szawara będąca koordynatorem wolontariatu oraz zbiórek w Stowarzyszeniu Bank Żywności, przedstawiła zagadnienie: „Jak przeciwdziałać marnowaniu żywności”. Oprócz mechanizmów działania w kierunku pozyskiwania żywności handlowej i niehandlowej uczniowie dowiedzieli się, że w Polsce marnuje się rocznie 9 mln  ton żywności, a 2,5 mln Polaków żyje w biedzie i niedożywieniu. Dane zrobiły wrażenie na słuchaczach, a świadczyło o tym niezwykłe skupienie i powaga.

Prelekcja miała na celu zachęcenie młodzieży klas pierwszych do udziału w akcjach szkolnego wolontariatu. Uczniowie klas programowo wyższych tę sferę działalności w szkole doskonale znają, bowiem uczestniczą w akcjach organizowanych już od początku roku szkolnego. Należy wspomnieć, iż zakres działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest niezwykle szeroki, a harmonogram działań niezwykle bogaty. Wymienić można choćby takie akcje jak: „Podziel się posiłkiem”, „Akcje Krwiodawstwa”, Zbiórka darów na rzecz Stowarzyszenia KRESY”, „Szlachetna paczka”, "Uśmiech dla Seniora", "Świąteczna zbiórka żywności w marketach” ( akcja ogólnopolska), „Nakręć się” (zbiórka nakrętek z przeznaczeniem na zakup wózka pionizującego), „Zbiórka  artykułów dla Krakowskiego Schroniska dla Zwierząt”.

Takie akcje służą pokazywaniu młodym ludziom świata uniwersalnych wartości. Uczą wrażliwości, czynienia dobra i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, bo jak napisał belgijski pisarz Phil Bosmans: „Ciągle jeszcze istnieją wśród nas  anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie…” Oby tych Aniołów, po tej prelekcji, było jak najwięcej w Zespole Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira.

E.D.

Organizatorzy prelekcji: M.Matuszczak i E.Malec dziękują nauczycielom za współpracę.

 

Nabór 2019/20:
Rekrutacja
na rok szkolny
2019/2020.

- Podanie
wniosek
o przyjęcie
do szkoły!

Szkoła

 

Biblioteka

 

 Instagram

 

Wolontariat

 

DO POBRANIA

 Podręczniki 2019/20

    Wykaz - link.

Szkoły dzienne:

1. Dyżury nauczycieli
    dla Rodziców.

2. Kalendarz roku
    szkolnego
    (w przygotowaniu).

Liceum zaoczne:

1. Podanie do szkoły.

2. Harmonogram zajęć
    2018/19, 2 sem.

 

 

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17