„CHOCIAŻ ZGINĘLI WIECZNIE ŻYĆ BĘDĄ W NASZEJ PAMIĘCI"

7 listopada 2015 w Morawicy k/Krakowa odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik „Niezłomnym – Ojczyzna”. Pomnik zaprojektował pan profesor Czesław Dżwigaj. Ma to być symbol wartości, niezłomności i bohaterstwa Narodu Polskiego. Kamieniem węgielnym jest ziemia z miejsc pochówku Niezłomnych i kamienie z więzień, w których zostali zamordowani.

Patronat Honorowy nad budową pomnika przyjęli: Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Instytut Pamięci Narodowej oraz NSZZ „Solidarność”. Uroczystości towarzyszyły sztandary i poczty honorowe jednostek wojskowych i więziennych, organizacji, związków i szkół.

Naszą szkołę godnie reprezentował poczet z proporcem, w skład którego wchodzą uczniowie LO z klas wojskowych: Patrycja, Karolina i Łukasz oraz dyr. Ryszarda Szybowska i mgr Grzegorz Wyderka.

Program obchodów obejmował:

1.Występ młodzieży i chóru z programem „Niezłomnym w darze”,
2.Mszę świętą za poległych w miłości Ojczyzny,
3.Przemarsz na miejsce wmurowania kamienia węgielnego
4.Wmurowanie kamienia węgielnego,
5.Apel Poległych,
6.Złożenie kwiatów
7.Wspólne spotkanie uczestników przy kawie.