HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ PO CZTERECH KOLEJKACH

Rozgrywki halowej piłki nożnej - Liga szkolna - wyniki: do pobrania tutaj – link.

Termin rozgrywania ligi:
Każda środa w miesiącach październik (7.X), listopad, grudzień w godzinach od 14:40 do 16:30.
Miejsce:
- sala gimnastyczna

Organizator ligi:
- mgr Mirosław Myca

Celem turnieju  (ligi) jest:
1. Rozwijanie aktywności sportowej uczniów naszej szkoły.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
3. Integracja uczniów naszej szkoły.
4. Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów.
5. Rywalizacja mająca na celu przestrzeganie głównej zasady ligi – FAIR PLAY!!!.
6. Współpraca w grupie.
7. Dobra zabawa.

Uczestnicy:
Ilość – 40 do 50.
Prawo gry w lidze halowej ma każdy uczeń uczęszczający na zajęcia lekcyjne będącym uczniem naszej szkoły. Wiek, płeć uczestników oraz typ szkoły nie ma znaczenia. Liczy się zgłoszenie do ligi minimum 4 zawodników danej drużyny, a maximum 8.

Nagrody:
1. Każda drużyna grająca w Turnieju otrzyma dyplom.
2. Stosowanie wyróżnień, nagród, pucharów oraz medali ustalają organizatorzy, uwzględniając możliwości finansowe.

Z REGULAMINEM TURNIEJU (LIGI) można zapoznać się u ORGANIZATORA.