MECHATRONICY NA SZKOLENIU ZAWODOZNAWCZYM

We września 2015 roku w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce uczniowie z pierwszej klasy technikum o kierunku technik mechatronik pod opieką nauczyciela mechatroniki Pawła Barana wzięli udział w stażu zawodoznawczym na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym.

W ramach szkolenia uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w programie ośmiogodzinnego stażu, który obejmował zagadnienia:
  - modelowanie bryłowe w systemie 3D CAD Solid Works,
  - niekonwencjonalne metody obróbki w procesach wytwarzania,
  - manipulatory o strukturze szeregowej,
  - programowanie robotów przemysłowych.

Młodzież z uwagą słuchała wykładów prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Następnie z zainteresowaniem wzięła udział w prowadzonych przez nich ćwiczeniach.
Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, projektowania oraz programowania.

M.M.