WYKŁADY NIEMIECKICH STUDENTÓW ZE STUTTGARTU

W dniach 22-27 października 2012 roku grupa studentów ze Stuttgartu przeprowadziła gościnnie w naszej szkole serię wykładów i warsztatów na temat źródeł energii odnawialnej.

Zajęcia z uczniami odbywały się w języku angielskim, co było dla naszych maturzystów doskonałą okazją do sprawdzenia i  doskonalenia umiejętności językowych przed egzaminem. Studenci, którzy podzielili się swoją wiedzą z naszymi uczniami to nie tylko pasjonaci w zakresie prezentowanych zagadnień. Studiują oni na czwartym roku Erneuerbare Energien,czyli energie odnawialne. Swój projekt przygotowali specjalnie dla naszych uczniów, którzy bardzo chętnie współpracowali, dyskutowali i wykazali duże zainteresowanie tematyką wykładów.

 Wykłady i ćwiczenia przeprowadzili:

Helena Hingerl
Pia Heinen
Kira Beck
Simon Ringel
Lutz Kräckel

Verena  Steub -  koordynatorka  projektu