NOWE WYSTAWY W BIBLIOTECE – ZAPRASZAMY

1. JAN PAWEŁ II – PATRON 2015 ROKU
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił  Świętego Jana Pawła II patronem 2015 roku „w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata”.
Dokonanemu wyborowi oraz obchodom roku 2015 przyświeca motto, którym są słowa papieża, wypowiedziane podczas pielgrzymki na Jasną Górę: : „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje …”
W uzasadnieniu decyzji zaznaczono „Jego ogromne zasługi i zaangażowanie w proces odradzania się niepodległości naszej ojczyzny oraz ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów”.
W kwietniu 2015 roku przypada dziesiąta rocznica śmierci i pierwsza rocznica kanonizacji Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II,  wielkiego Polaka.
(Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=A980E2845C06341DC1257DBD003A178F, 16.03.2015)
2. PRZEGLĄD WYDARZEŃ KULTURALNYCH W KRAKOWIE – MARZEC
 
 
             
                                                                                                                                                     Wiktoria Mizia