Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Wakacje – „wyczekane, wymarzone” przez wszystkich uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i oczywiście młodzieży z ZSZ HTS.

W piątek, 26 czerwca br. uczestniczyliśmy w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Odświętnie ubrani, z kwiatami w dłoniach wysłuchaliśmy przemówienia Dyrektora Szkoły, który  skierował wiele ciepłych słów do uczniów i nauczycieli. Gratulował  uczniom wyników w nauce, promocji do następnej klasy, osiągnięć w konkursach przedmiotowych i zawodach, dziękował za zaangażowanie w  inicjatywy na rzecz Szkoły .

Osobiście wręczył  nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem, czyli „z czerwonym paskiem” grupie 13 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen: 4,75 i więcej. Na szczególne uznanie zasłużył Daniel Kumorek z klasy III Ta o kierunku technik mechatronik, który uzyskał średnią ocen: 5,26  i  jest pretendentem Szkoły do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Pozostali, wyróżnieni uczniowie otrzymają w roku szkolnym 2015/16 comiesięczne Stypendium Naukowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Klasa I La          - Wątor Monika            - średnia ocen: 4,94
                      - Zając Sandra              - średnia ocen: 4,94
Klasa II La        - Zientarska Katarzyna    - średnia ocen: 5,00
Klasa I Ta         - Stefańczyk Konrad     - średnia ocen: 5,05
Klasa I Tb        - Bogaty Kamil             - średnia ocen: 4,78
Klasa II Tb       - Żądło Sławomir          - średnia ocen: 4,83
Klasa III Ta       - Kumorek Daniel        - średnia ocen: 5,26
                      - Kot Karol                 - średnia ocen: 5,11
                     - Olejarz Marcin           - średnia ocen: 4,75
Klasa III Tb      - Morawiecki Kamil       - średnia ocen: 4,8
Klasa I B          - Kopeć Izabella          - średnia ocen: 4,92
                     - Machnik Mariola         - średnia ocen: 4,92
Klasa II A        - Słaboński Kamil          - średnia ocen: 4,83

To jeszcze nie koniec nagród i podziękowań. Dyrektor wręczył także nagrody laureatom konkursu: „Jan Paweł II – przewodnikiem współczesnego człowieka” oraz wyróżnienia za aktywność i prace na rzecz Szkoły oraz Wolontariatu.

Na szczególną uwagę zasłużyli uczniowie, którzy brali udział w organizowanych w Szkole akcjach krwiodawstwa, wyróżnieni zostali Certyfikatem – DOBRY UCZEŃ – HONOROWY DAWCA KRWI. Swoją postawą udowodnili nie tylko swoją bezinteresowność w działaniach, ale też wrażliwość na drugiego człowieka.

Kończąc swoje wystąpienie Dyrektor życzył wszystkim udanych wakacji, w życzeniach przebrzmiewały także słowa troski o rozwagę i bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku. Pamiętajmy o tym!!!


Pliki:
- Dokumentacja

ROZKŁAD DZWONKÓW

1. 07:30 - 08:15
2. 08:20 - 09:05
3. 09:15 - 10:00
4. 10:10 - 10:55
5. 11:10 - 11:55
6. 12:05 - 12:50
7. 13:00 - 13:45
8. 13:55 - 14:40
9. 14:50 - 15:35

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17