HARMONOGRAM AKCJI W ROKU SZKOLNYM 2014/15

AKCJE 2014-15
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem akcji prospołecznych, wolontaryjnych oraz informacyjnych.
Zapraszamy do aktywnego udziału w proponowanych przedsięwzięciach.
m&m