OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ METALURGICZNYCH

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum od roku szkolnego 2016/17 w naszej szkole na kierunku OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ METALURGICZNYCH będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu: użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania i odlewania metali oraz metalurgii proszków

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

  1. wykonywać bieżące przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych
  2. obsługiwać maszyny i urządzenia na wszystkich etapach przygotowania i przetwarzania rud metali oraz materiałów wsadowych w procesach wytwarzania
  3. znać technologie procesów metalurgicznych
  4. sporządzać dokumentację techniczną

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z:

  1. podstawami eksploatacji pojazdów samochodowych oraz metodami diagnozowania
  2. użytkowaniem pojazdów samochodowych
  3. wykorzystywaniem sprzętu, urządzeń oraz pojazdów w strażactwie
  4. rozpoznaniem zagrożeń pożarowych