KLASA OPIEKUŃCZO-SPOŁECZNA

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum od roku szkolnego 2016/17 w naszej szkole w Liceum Ogólnokształcącym na kierunku  Opiekuńczo-społecznym będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw psychologii i socjologii oraz metodyki pracy opiekuńczej.

 

Uczeń kończąc kierunek umie:

·         planować pracę opiekuńczo-społeczną w zależności od grupy z jaką ma kontakt

·         posiada wiedzę na temat różnych instytucji świadczących pomoc dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz ludzi w wieku starszym

·         potrafi stosować różne metody pracy oraz nawiązywać kontakt z podopiecznymi i pracownikami instytucji świadczących pomoc i wsparcie, w zależności od wieku podopiecznego

·         zna psychospołeczne uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania człowieka

·         potrafi zidentyfikować problemy, potrzeby w różnych fazach życia i zdrowia człowieka

·         zna sposoby organizacji opieki nad podopiecznym z uwzględnieniem jego oczekiwań, możliwości i ograniczeń, kształtowania umiejętności współpracy z innymi, radzenia sobie ze stresem i trudnościami, rozwijania postaw i cech osobowości, które sprzyjają podmiotowemu podejściu do człowieka i poszanowaniu jego praw osobistych, podejmowania działań zmierzających do tworzenia sieci wsparcia w środowisku podopiecznego.

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń będzie uczestniczył w wycieczkach zawodoznawczych:

·         Warsztaty Terapii Zajęciowej

·         Stowarzyszenie Siemacha

·         Dom Pomocy Społecznej

·         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej