TECHNIK HUTNIK

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum od roku szkolnego 2016/17 w naszej szkole na kierunku TECHNIK HUTNIK będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych oraz do obróbki plastycznej metali

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie umiał:

 1. przygotować dokumentację technologiczną procesów metalurgicznych i obróbki plastycznej;
 2. nadzorować zgodnie z dokumentacją technologiczną przebieg procesu wytwarzania aglomeratów, materiałów pomocniczych, półwyrobów i wyrobów gotowych;
 3. kontrolować na podstawie wskazań aparatury pomiarowej poszczególne procesy technologiczne;
 4. kontrolować jakość wyrobów zgodnie z wymogami zamówień i procedurami zapewniania jakości;
 5. kontrolować stan techniczny maszyn i urządzeń;
 6. prowadzić bieżącą dokumentację technologiczną;
 7. określać normy i metody pracy, zakres czynności oraz obliczać wydajność i wykorzystanie czasu pracy.

 Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z:

 1. podstawami eksploatacji pojazdów samochodowych oraz metodami diagnozowania
 2. ratownictwem medycznym
 3. wykorzystywaniem sprzętu oraz urządzeń w hutnictwie
 4. rozpoznaniem zagrożeń pożarowych