TECHNIK BUDOWNICTWA

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016/17 w naszej szkole na kierunku TECHNIK BUDOWNICTWA będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu budownictwa lądowego.

Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie:

  1. umiał organizować i kontrolować prace budowlane
  2. posiadał podstawową, ogólną wiedzę budowlaną w zakresie materiałów, konstrukcji i technologii budowlanych
  3. mieć wiadomości teoretyczne dotyczące wykonania deskowań, zbrojenia, ułożenia mieszanki betonowej
  4. posiadać umiejętności praktyczne zaplanowania i przeprowadzenia robót zbrojarsko- betoniarskich
  5. zdobywać umiejętności pracy w zespole w zakresie czynności związanych z robotami zbrojarsko – betoniarskimi oraz w zakresie organizacji robót budowlanych
  6. sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać elementy dokumentacji przetargowej

 Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z:

  1. opracowywaniem i czytaniem dokumentacji budowlanej
  2.  wykonywaniem elementów dokumentacji budowlanej z wykorzystaniem programu AutoCad oraz innymi programami komputerowymi stosowanymi w projektowaniu
  3. zasadami BHP obowiązującymi na stanowisku pracy (placu budowy)