TECHNIK ELEKTRYK

 • Opublikowano: piątek, 21, kwiecień 2017 11:46
 • Super User
 • Odsłony: 1848

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum od roku szkolnego 2017/18 w naszej szkole na kierunku TECHNIK ELEKTRYK będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich eksploatacji, poszerzone o elektromechanikę samochodową.

 Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie przygotowany do:

 1. montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych oraz wykonywania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 3. oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 4. montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 5. dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z:

 1. projektowaniem i wykonywaniem instalacji „INTELIGENTNY BUDYNEK”
 2. systemami alarmowymi
 3. systemami monitoringu
 4. doborem, montażem i sprawdzaniem działania środków ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej

 

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17