TECHNIK ELEKTRYK

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum od roku szkolnego 2018/19 w naszej szkole na kierunku TECHNIK ELEKTRYK będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich eksploatacji, poszerzone o elektromechanikę samochodową.

 Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie przygotowany do:

  1. montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych oraz wykonywania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  2. lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
  3. oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
  4. montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
  5. dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 Ponadto w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych uczeń zapozna się z:

  1. projektowaniem i wykonywaniem instalacji „INTELIGENTNY BUDYNEK”
  2. systemami alarmowymi
  3. systemami monitoringu
  4. doborem, montażem i sprawdzaniem działania środków ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej